maandag 6 november 2017

Nieuw parcours 2018

We hebben reeds akkoord met de eigenaar voor een nieuwe loccatie. Nog de goedkeuring van de gemeente en de officiële opmeting. Maar hier alvast een voorsmaakje:

Garmin Connect

zondag 3 september 2017

Kalender 2018

Vanaf 2018 zullen we spreken van "M&M 2 daagse Aalter". Hier blijft de "6 uur van Aalter" natuurlijk deel van uitmaken.
Nieuw is ook de "start 2 marathon", welke lopers zo goed mogelijk zal voorbereiden voor hun eerste of volgende marathon. En dan doen we er maar meteen een nachtmarathon bij ook.Parcours 2017

Het parcours werd officiëel opgemeten op donderdag 23 juni 2016. 

Het parcours kent enkele kleine bijsturingen ten opzichte van het parcours van 2015.Opm.:
1°) Start wordt opnieuw voorzien op de piste. Hierdoor ziet de eerste ronde er lichtjes anders uit, maar zal ook exact 2km meten.
2°) Laatste stukje van km 19 tot 20 maakt geen deel uit van het parcours.
3°) Het parcours loopt nog steeds door de sporthal. Omdat de gps ontvangst daar moeilijker is geeft dit daar een minder eenduidig resultaat.

Info & Voorwaarden 2017

Info & Voorwaarden (07/06/17).
De “Info & Voorwaarden” voor de "24 uur van Aalter", "6 uur van Aalter", "1 uur van Aalter" zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijden. De “Info & Voorwaarden” zijn mogelijk te wijzigen. Alle wijzigingen zullen hier op de blog gepubliceerd worden.

Adres
Correspondentie: 6 uur van Aalter, tav Joeri Schepers, Bierweg 11, 9880 Aalter, België
Start: Sportpark, Lindestraat 17, 9880 Aalter, België
Routebeschrijving

Inschrijving
Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Info & Voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor-inschrijving
Voor-inschrijven gebeurt via het SQM online-inschrijvingsformulier en is mogelijk tot vrijdag 30 juni 2017.
Wie zich voor-inschrijft ontvangt een gepersonaliseerd borstnummer.
Bij voor-inschrijving word je automatisch verbonden naar het betalingssysteem. Na voltooiing ontvang je een bevestigingsmail. Je naam verschijnt onmiddellijk op de deelnemerslijst.

Inschrijvingsprijs
24 uur van Aalter voor-inschrijving €60 (daginschrijving aan €80) niet in 2017.
6 uur van Aalter voor-inschrijving €30 (daginschrijving aan €40)
1 uur van Aalter voor-inschrijving €8 (daginschrijving aan €10)

Rekeningnummer
IBAN = BE76 8900 2426 6195
BIC = VDSPBE91

Annulatie
Annulatie met een medisch attest voor 9 juli 2017 wordt volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na deze data geeft geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld. Bij overdragen borstnummer naar een andere deelnemer gelden dezelfde voorwaarden en termijnen als bij annulatie.

Secretariaat
Secretariaat op 16 juli is open vanaf 9u00.

Borstnummer
Tijdens ALLE wedstrijden dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen. Er zijn steeds juryleden langs het parcours.

Start
De start van de 6 uur van Aalter is op zondag 16 juli om 11h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 10h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.
De start van de 1 uur van Aalter is op zondag 16 juli om 16h00 precies. Deelnemers worden gevraagd om vanaf 15h45 ter hoogte van de start zich aan te melden en plaats te nemen.

Bevoorrading
Bij de uur-lopen is langs het parcours één zone (bij het buiten lopen sporthal) voorzien met bevoorrading. De bevoorrading zal bestaan uit water, cola, sportdrank, zoutsnacks, banaan, rozijnen, enz  
Langs het parcours (Sportlaan, achterkant van sporthal) zijn parkeerplaatsen voor eigen bevoorrading. Andere deelnemers mogen niet gehinderd worden. Begeleiders welke bevoorrading aanbieden aan de deelnemers dienen dit te doen van naast het parcours en NIET van OP het parcours.

Fietsbegeleiding
Fietsbegeleiding is uitdrukkelijk verboden. Begeleiders mogen ook niet mee lopen. 

Finish
Vroegtijdig stoppen, moet door de deelnemer zo snel mogelijk aan de organisatie gemeld worden, en zijn chip dient zo snel mogelijk aan de organisatie afgegeven.
De organisatie zal om 17h00 door middel van een geluidssignaal het einde van de wedsttrijd aangeven. Op dit teken blijven de deelnemers staan. De deelnemers mogen dit punt pas verlaten nadat de organisatie het eindpunt heeft vastgelegd. Nadat het eindpunt is vastgelegd moet de deelnemer zijn chip zo snel mogelijk aan de organisatie afgeven.

Chip (uur-lopen)
De rondetelling vindt plaats met een chip. Deelname zonder chip is niet toegestaan. Bij teruggave chip wordt de naturaprijs overhandigd.

Afstandsbepaling (uur-lopen)
De rondentelling gebeurt met een chip. Bij eventuele technische problemen zal dit manueel gebeuren door de wedstrijdjury aan de wedstrijdtafel, dit door registratie van het borstnummer bij elke doortocht. Tijdens de  6 & 1 uren worden enkel volledige ronden meegeteld. Alleen op het einde van de  6 & 1 uur wordt de afstand van een onvolledige ronde geregistreerd. De eindafstand is de afstand van de volledige ronden plus de afstand van die laatste onvolledige ronde.

Tussenstanden
Tussenstanden kunnen live gevolgd worden op TV-scherm aan wedstrijdtafel, dit behoudens technische problemen. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met volledig afgelegde ronden.

Parcours
Het parcours van de uur-lopen gaat over de openbare weg, tartan piste, en de indoor “Sportstraat”. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van verkeerskegels, hekkens, linten, seingevers, enz. De deelnemers zijn verplicht binnen de aangeduide afbakening van het parcours te blijven. Wanneer een deelnemer voor een langere termijn het parcours wenst te verlaten dient hij dit aan de jury aan te geven. Hij dient in afspraak met de jury de wedstrijd op de zelfde plaats te hervatten. Een volledige ronde bedraagt exact 2000m.

Sanitair
Het parcours loopt door de “Sportstraat”. Dit is de centrale gang door het sportcentrum (gebouw met sporthallen en zwembad). Langs deze “Sportstraat” zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Afvalbeheer
De nodige afval infrastructuur is voorzien in de bevoorradingszones. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor de openbare weg, parcours en buurtbewoners. Gelieve afval enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald. Bij overtreding van het afvalbeleid kan de deelnemer onmiddellijk uit de wedstrijd gehaald worden.

Uitslag
De uitslag wordt zo snel mogelijk na het opmeten van de restmeters uitgehangen ter hoogte van het sportcafé en op deze site gepubliceerd.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 30 minuten voor de prijsuitreiking hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking 6 uur van Aalter om 18u30.
Prijsuitreiking 1 uur van Aalter volgt onmiddellijk na deze van de 6 uur van Aalter.

Naturaprijs
Bij de "6 uur van Aalter" is dit een technisch T-shirt (te ontvangen na teruggave chip).
Bij de "1 uur van Aalter" is dit nog te bepalen (te ontvangen na teruggave chip).
Heren die op de 6 uur van Aalter meer dan 80 km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.
Dames die op de 6 uur van Aalter meer dan 65km lopen krijgen gratis deelname voor de volgende editie.

Podia:
Top 3 Heren 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Dames 6 uur van Aalter: 50€ - 40€ - 30€
Top 3 Heren 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
Top 3 Dames 1 uur van Aalter: 25€ - 15€ - 10€
1° prijs per categorie wordt steeds uitgereikt.
2° prijs vanaf 5 deelnemers in de betreffende categorie
3° prijs vanaf 10 deelnemers in de betreffende categorie

Openbaar vervoer:
NMBS-station Aalter ligt ongeveer 1 km van het parcours.

Overnachting:
Indien u hier vragen over heeft, contacteert u ons best per mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Parcours:
De respectievelijke parcours zijn gepubliceerd via de websites van de wedstrijden.
Het parcours van de uur-lopen is bovendien officieel opgemeten. Lengte exact 2000m (Nr getuigschrift 20120713001A). De 6 uur van Aalter heeft hierdoor sinds 2013 een IAU bronze label. Ook dit jaar werd IAU bronze label aangevraagd en toegekend.

Parking:
Parkeren mogelijk op de parking aan de sporthal en langs de Sportlaan. Voor alle wedstrijden kan steeds geparkeerd worden op "Parking Aard", op wandelafstand van de sporthal.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Info & Voorwaarden”.

Telefoon (extra info of bij last minute problemen):
+32 475 855 490

Mail
U kunt ons ook contacteren via mail

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

Heeft u nog een vraag dan kunt u deze mailen. Als ze voor meerderen van belang is, kunnen we het antwoord bij de praktische info toevoegen

6 - 1 uur van Aalter 2017

16 juli 2017
7° Editie 6 uur van Aalter
2° Editie 1 uur van Aalter

Archief
Eind-uitslag 6 uur van Aalter
Eind-uitslag 1 uur van Aalter

Rondetijden

Reacties

Foto's

Parcours

Algemene voorwaarden 2017

donderdag 27 juli 2017

Extra foto's

Ook onze huis-fotograaf Gaby heeft zijn foto's aangeleverd. Bedankt Gaby, en geniet er maar van.

dinsdag 25 juli 2017

La Derniere Heure

Aalter is precies nog niet gekend als Vlaamse gemeente bij onze Waalse vrienden van de Sud-Presse groep. Maar hier toch 2 artikeltjes over de "6 uur van Aalter" van dit jaar.

20/07/2017:
Le coureur carolo Lorenzo Coniglio a réalisé une bien belle performance le week-end dernier. Engagé dans les 82,665 kilomètres d’Aalter, en Allemagne, l’athlète de l’UAC ne s’est pas contenté de remporter l’épreuve qui représente deux marathons à la suite... De fait, en terminant la course en 6 heures, il a tout simplement battu le record de l’épreuve. Non content d’avoir ainsi glané un titre distinctif, Lorenzo Coniglio peut aussi se targuer d’avoir réalisé la cinquième performance mondiale de l’année sur cette distance. Nous ne manquerons pas de revenir plus en détail sur cet exploit en début de semaine prochaine.

25/07/2017:
La course des Six Heures d’Aalter constitue un immense défi physique et mental. Lorenzo Coniglio, 45 ans, l’a brillamment relevé : le Castellinois a remporté l’épreuve en effectuant 82 km, battant d’un kilomètre le précédent record de l’épreuve ! “Je savais que j’avais une certaine endurance de par les onze marathons que j’ai déjà faits, raconte-t-il. Mon meilleur chrono sur la distance est d’ailleurs de 2h30.10, à Francfort en 2011. Suite à divers tests, mon entraîneur m’a convaincu sur le fait que j’étais capable de briller sur des distances plus longues encore. Je me suis donc entraîné intensivement durant huit semaines pour ces Six Heures.” Le circuit de deux km était annoncé comme plat. “Ce n’était pas tout à fait le cas. Je savais que pour atteindre les 81 km il fallait que je fasse 45 km durant les trois premières heures pour n’avoir plus que 36 km à faire ensuite. Cela supposait de courir cette deuxième partie à du 12 km/h. Cela se joue dans la tête. Heureusement mes coachs Marc d’Herde et Valérie Turlot m’avaient bien préparé. J’ai eu mal un peu partout mais je n’ai pas voulu lâcher. Et quand on m’a dit que j’étais sur le point de battre ce fameux record, j’ai puisé au plus profond de moi l’énergie qu’il me restait pour y parvenir ! C’est vraiment le mental qui m’a fait avancer.” Avec cette immense performance, le Castellinois aurait pu être qualifié pour le championnat du monde de 100 km s’il avait eu lieu cette année. “Il se déroulera en septembre 2018 en Croatie. Pour y aller, il faut avoir fait une course qualificative, comme celle d’Aalter, six mois avant. Un an c’est loin, donc on verra où j’en serai physiquement…”